menü    videók      
Mit tanulnál?
Keresés:
videót kérek belépés regisztráció
 Termék tesztek, hírek, bemutatók  ✦  mobilok, okosórák, médialejátszók, stb.  ✦  kattints ide!
Jelen általános szerződési feltételeket pdf formátumban is letöltheted, ide kattintva.

A megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthetsz le: http://get.adobe.com/reader.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Visionray Bt. által üzemeltetett, http://videotanfolyam.hu URL alatt elérhető weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

A Visionray Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a http://videotanfolyam.hu oldalra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Szolgáltató elérhetőségei, adatai

Cégnév: Visionray Bt.
Székhely: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.

E-mail: uh.maylofnatoediv@ofni
Telefon: 0670-280-3003 (nem emelt díjas)

Kapcsolattartó: Máté István

Cégjegyzékszám: Cg. 19-06-501142
Kibocsátó cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-66258/2013.

Adószám: 27237843-3-19

Bank: K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Bankszámlaszám: 10404883-00015404-00000002
K&H Bank BIC (SWIFT) azonosító: OKHBHUHB
IBAN azonosító: HU44 1040 4883 0001 5404 0000 0002


1. Alkalmazási felület, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai
1.1 A jelen oldal, amelyre Ön most regisztrál a Visionray Bt., (továbbiakban Szolgáltató) tulajdona illetve kizárólagos felhasználási jogosultja. A Szolgáltató a felhasználási feltételeknek megfelelően (továbbiakban "Felhasználási szabályok és feltételek") bocsátja az Ön rendelkezésére az ajánlatát. A http://videotanfolyam.hu oldalra belépéssel és bármely szolgáltatás felhasználásával Ön beleegyezését adja mindazon jogokat és kötelezettségeket illetően, amelyek Önre hárulnak a Felhasználási Szabályok és feltételek értelmében. A Felhasználási szabályokra és feltételekre vonatkozó egyezmény hiányában a Szolgáltató megtagadja bármely szolgáltatásának a rendelkezésre bocsátását.

1.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben megváltoztathassa a Felhasználási szabályokat és feltételeket. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíteni fogja a felhasználóit a létrejött módosításokat illetően, valamint, hogy ezek a felhasználók által elfogadottnak lesznek tekintve, amennyiben nem érkezik kifogásolás az értesítéstől számított 15 nap leforgása alatt, vagy amint újra használja a szolgáltatásokat. A Felhasználási szabályok és feltételek módosításairól értesítve lesznek.


2. Regisztráció, részvételi feltételek, jogi előírások
2.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak olyan felhasználóknak áll jogukban adatokat rendelkezésre bocsátani a rendszer részére, akik teljes gyakorlati jog és cselekvőképességgel rendelkeznek vagy akik meghatalmazott törvényes képviselőik belegyezésével járnak el.

2.2 Az adatok megadásakor vagy a regisztrációkor és ezt követően, amikor ez szükséges, a Felhasználó köteles valós, pontos és teljes adatokat szolgáltatni az oldal feltételeinek megfelelően az oldal szolgáltatásaihoz. Regisztrációt igénylő szolgáltatás esetén megelőzően regisztrálni szükséges. A regisztrációt követően a Szolgáltató közölni e-mailben közölni fogja a Felhasználói fiók jelszavát.

2.3 Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi előírásokat (pl. visszaigazolási email, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai) a Felhasználó által megadott email címre is küldhetjük. Ezek kézbesítettnek tekintendőek (vélelem), ha a postafiók normális működési feltételei mellett elérhetőek az email postafiók szolgáltatás keretén belül. A felhasználói fiók nem átruházható vagy örökölhető.


3. A felhasználói fiók lezárása, blokkolása
3.1 A Felhasználó fiókját illetve az oldal szolgáltatásait a Szolgáltató bármikor lezárhatja, amennyiben Felhasználó nem megfelelő módon használja azt, az oldal működésére káros tevékenységet végez, vagy olyan tartalomhoz próbál hozzáférni, amelyhez nincs jogosultsága. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törölni fog minden a lezárandó fiókban elmentett adatot.

3.2  Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak saját belátása szerint jogában áll törölni a jelszót, a felhasználói fiókot (vagy azok egy részét, illetve annak bizonyos tartalmait) és bármilyen más a Felhasználó által közzétett anyag tartalmát, valamint korlátozhatja a felhasználók által történő Szolgáltató szolgáltatásainak bármilyen más formájú használatát. Ilyen eset akkor léphet fel, hogy ha a Felhasználási szabályok és feltételek bizonyos cikkelyei meg lettek sértve vagy ennek alapgondolatai nem lettek betartva.

3.3 Ön egyetért, hogy a Szolgáltató bármely szolgáltatásához való hozzáférés megszakítása a Felhasználási szabályok és feltételeknek megfelelően történik és nem igényel semmilyen előzetes értesítést. A Szolgáltatónak jogában áll blokkolni vagy törölni a felhasználói fiókot és minden hozzátartozó információt illetve adatot, és/vagy blokkolhatja a hozzáférést ilyen adatokhoz vagy az ajánlatához.

3.4 A Felhasználó a felhasználói fiókja törlése esetén csakis az előzetes írásos és világos beleegyezésünk után lesz újra hozzáférhetősége ajánlatainkhoz. Nem segíthet olyan felhasználónak az ajánlatokhoz való hozzáféréshez, akinek a felhasználói fiókja törölve vagy blokkolva lett, még a saját felhasználói fiókján keresztül vagy annak segítségével sem.

3.5 A Felhasználói kötelezettségei a felhasználói fiók törlése után is érvényesek, amíg azok betartásához a Szolgáltatónak bármilyen jogi érdeke fűződik. Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és jelen szerződési feltételeket kifejezetten erre tekintettel fogadja el.


4. A felhasználó általános kötelezettségei
4.1 A felhasználónak kötelessége tenni arról, hogy a http://videotanfolyam.hu webhelyen megnyitott fiókot csak saját maga használja, és ennek érdekében pedig köteles jelszavát titokban tartani.

4.2 A Felhasználó korlátlanul felelős minden a felhasználói fiókján keresztül végrehajtott tevékenységért. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személynek, pl. egy kiskorúnak, a nevelésre jogosult felnőttek beleegyezése nélkül engedélyezte a fiókja használatát, a Felhasználó felel ezen felhasználó minden tevékenységéért, a hozzáférés ellenőrzéséért és az ajánlat ezen felhasználó által való felhasználásáért, valamint az ajánlattal való visszaélés esetében bármilyen következményért.

4.3 A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót ha a jelszava vagy a felhasználói fiókja bármilyen jogtalan felhasználásáról, valamint a biztonsági rendelkezések bármilyen más fajta megszegéséről. A Felhasználó felelős a felhasználói fiókkal történő bármilyen visszaélésért, amelyet az ehhez való hozzáférés/felhasználás okozott.

4.4 Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum vagy más arra alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

4.5 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Felhasználó adatait, beleértve az önéit is, az Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Szolgáltató rendszerébe integrálja, valamint az így jelen Felhasználótól és más Felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Szolgáltató Weboldalán.

4.6 A Felhasználó saját költségére szerzi be azokat a technikai eszközöket, amelyek a videotanfolyam.hu használatához szükségesek (pl. internetcsatlakozás, mobilhálózatra való csatlakozás).

4.7 A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen olyat nem tesz, ami befolyásolja vagy befolyásolhatja a Szolgáltató szolgáltatásainak a működését (pl. software vagy más szkriptek). Ez a kötelezettség elsősorban a "robot", "spider" vagy "offline-reader" típusú szoftwerek használatát célozza, amelyek automatikus regisztrációs kéréseket generálnak. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató által nem rendelkezésére bocsátott weboldal részeit, beleértve más felhasználók domainjeit is, nem módosítja, írja felül, másolja vagy terjeszti.

4.8 A Felhasználónak nincs joga felhasználni vagy használatra ajánlani a Szolgáltató ajánlatát vagy annak részeit, az ajánlott szolgáltatásokat vagy az ezekhez való hozzáférést nincs joga kereskedelmi célokra felhasználni, függetlenül a felhasználás módjától (pl. másolás, eladás, bérbe adás vagy más egyéni vagy idegen kereskedelmi célok).

5. Egyéb jogok és kötelezettségek
5.1 Szoftverhasználati engedély

Az ebben a szerződésben foglaltak alapján az oldalon található videó anyagokat lejátszhatja, de kizárólag saját megtekintés céljára. Amennyiben ön azt szeretné, hogy (egy cégen vagy intézményen belül) több számítógépen több személy használhassa a szoftvert, vásárolja meg a videót a megfelelő áron a cégek / intézmények számára érvényes licencszerződéssel együtt. A video termék vonatkozásában Ön a jelen szerződési feltételekben meghatározott terjedelmű - és megszorító  módon értelmezendő - felhasználási jogosultságot szerez , de a video anyag tulajdonjoga illetve amennyiben a tulajdonjog a Szolgáltatóval kötött (viszonteladói) szerződés alapján mást illet meg a kizárólagos felhasználási jog a Szolgáltatót illeti meg és minden egyéb jogot fenntart. Jelen szerződés semmiképpen nem jelent tulajdonjog vagy kizárólagos felhasználási jog átruházást.

5.2 Korlátozott használat

Ön nem használhatja, másolhatja vagy módosíthatja a video terméket, vagy annak másolatát, egészben vagy részben, kivéve csak az ebben a szerződésben kifejezetten engedélyezett módon. Nem kölcsönözheti, nem adhatja el (viszonteladás), és nem teheti interneten vagy másképpen mások számára elérhetővé a terméket.

5.3 Garancia

DVD-n megvásárolható oktató videók esetén Szolgáltató a szállítás napjától számítva kilencven (90) napig garantálja Önnek (az eredeti licenctulajdonosnak), hogy a video termék működőképes (lejátszható) állapotban van, és az adathordozó mentes az anyag- és kidolgozási hibáktól, rendeltetésszerű használatot feltételezve. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a video termék hibátlanul és megszakítások nélkül fog működni. Amennyiben a termék nem felel meg a fentebb említett garanciális feltételeknek, és a reklamáció a garanciális időn belül történik, a Szolgáltató kizárólag a hibás termék kijavításáért vagy kicseréléséért felelős, a vásárlás megfelelő igazolása esetén. Az előbb említetteken túlmenően a Szolgáltató nem vállal semmiféle egyéb garanciát, a terméket "ahogy van" alapon szállítja.

Online videók esetén Szolgáltató a videók elérhetőségét korlátlan ideig, éves szinten 99%-os rendelkezésre állással garantálja, amelybe nem számítanak bele az előre bejelentett karbantartások és vis maior események miatti szolgáltatás kiesések.

Szolgáltató a videotanfolyam.hu webáruházban megvásárolható termékekre (CD és DVD-kre) cseregaranciát vállal a garanciaidőn belül, vagyis ha ha bármilyen probléma merülne fel, akkor 5 munkanapon belül cseréli.

A csere igény bejelentése után a kérdéses termék visszapostázása szükséges Szolgáltató címére: Visionray Bt., 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11. A cseregarancia természetesen nem vonatkozik a használatból eredő sérülésekre a CD / DVD felületén, ha emiatt használhatatlanná válik. Ez esetben gyártási és szállítási költség ellenében Szolgáltató cseréli a kérdéses terméket.

5.4 Érvényességi határidő

A termékre a használati licenc visszavonásig érvényes, viszont a Szolgáltató külön értesítés nélkül azonnal megszünteti, mihelyst Ön azt nem az előírásoknak megfelelően használja. A licenc megszűnésekor Ön azonnal köteles a videót (annak minden másolatával vagy részével együtt) megsemmisíteni, és tíz (10) napon belül írásban nyilatkozni a Szolgáltatónak, hogy minden másolat megsemmisült.


5.5 A felelősség korlátozása

A Szolgáltató semmilyen esetben sem tehető felelőssé a termék használatával kapcsolatban Önnek vagy másnak okozott közvetlen vagy közvetett kárért, sérülésért, profit vagy ügyfelek elvesztéséért, adatvesztésért, számítógép sérülésért, vagy bármilyen más kárért. A Szolgáltató bárminemű teljes anyagi felelőssége nem haladhatja meg az Ön által a termékért fizetett összeget

5.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tartalmak azonnali visszautasítására, blokkolására, törlésére az indok közlése nélkül, vagy adott esetben az ajánlat más helyen történő közzétételére.

5.7 A Felhasználók ellenérték fejében igénybe vehető licenc szolgáltatások tekintetében az alábbi módokon fizethetik meg az ellenértéket:

Dombornyomott hitel vagy bankkártyával történő fizetéssel (a kártya adatainak megadásával visszavonhatatlanul hozzájárul a Felhasználó, hogy a Szolgáltató számláját az ellenérték összegével megterhelje)

Banki átutalással történő fizetés esetén a Felhasználó kizárólag azt követően veheti igénybe bármilyen Szolgáltatást ha az ellenérték összege a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.

Külföldi Felhasználó részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Felhasználót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Felhasználót terheli.

A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

A kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

Esetleges késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a Ptk. 301-301/A §-aiban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni.

5.8 Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval, szemben ki nem egyenlített tartozása van, a Szolgáltató eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, folyamatos megrendelés esetén a Felhasználó részére történő szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, illetve a már létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.9. Online videókra vonatkozó rendelkezések

Felhasználó elfogadja, hogy szolgáltató az online videókat a videoanfolyam.hu weboldalon teszi elérhetővé számára, fizikai termék (pl. DVD) nélkül. Az online videók megtekintéséhez regisztráció szükséges a vásárlás után vagy előtt. A megvásárolt online videók időbeni korlátozás nélkül elérhetőek, de csak megnézhetőek, nem letölthetőek.

Az online videók megnézéséhez telepített Flash lejátszó, valamint állandó internetkapcsolat, illetve 1024x768-as, valamint nagyobb felbontású videók lejátszására képes számítógép szükséges.

Csak online videó(k) vásárlása esetén nincs szállítási költség, valamint ez esetben elektronikus számla kerül kiállításra és utánvétes fizetésre nincs mód. Felhasználó ezt a vásárlással elfogadja.

DVD-n megnézhető és online videók együttes vásárlása esetén választható az utánvéttel történő fizetés is. Ez esetben az online videók az utánvételi összeg beérkezésekor válnak megnézhetővé. Az utánvételi összegeket a Posta hetente egyszer, pénteken továbbítja Szolgáltató részére, ez után teszi elérhető Felhasználó részére. Felhasználó ezt a vásárlással elfogadja.

5.10. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó Szolgáltatót hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Visionray Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


6. A szerzői jogok és a megszegésükre vonatkozó utalások
6.1 A Szolgáltató tiszteletben tartja harmadik személyek intellektuális tulajdonait és felkéri felhasználóit, hogy ok is ezt tegyék.

6.2 Szolgáltató felkéri a Felhasználókat, hogy értesítsék a jelen Felhasználási feltételek és szabályzat nem megengedett tartalmak általi bármilyen megszegéséről.

6.3 A Szolgáltató a kifejezetten átengedett jogokon túl minden jogot a maga számára tart fenn. Felhasználó tudomásul veszi, hogy videók tulajdonjoga tekintetében jogátruházás nem jön létre. A Felhasználónak tilos a videókat a megengedett kereteken túl használni, videókat másolni, módosítani, megrongálni, róluk átdolgozást létrehozni és a kódot kideríteni, semmilyen videót eladni, átadni, erre vonatkozó allicenszeket kiadni vagy bármilyen más a videóra vonatkozó jogokat továbbítani vagy jogokról bármit is állítani. A Felhasználó a letöltött vagy megvásárolt videókat kizárólag saját számítógépen tekintheti meg azon változtatásokat nem eszközölhet így különösen de nem kizárólagosan a Szolgáltatóra utaló logót és egyéb vizuális elemeket nem távolíthatja el vagy takarhatja el.


7. Az adatok védelme
Az adatok védelmére vonatkozóan megkérjük, hogy olvassa el a weboldalunkon található, adatkezelési tájékoztatót.


8. Garanciavállalásból való kizárás, linkek
8.1 A Szolgáltató szolgáltatásait az általa helyesnek vélt formában kínálja, azzal a kikötéssel, hogy ezeket bármikor megszakíthatja vagy beszüntetheti. A Felhasználó a Szolgáltató ajánlatát saját felelősségére használja. Ez főként a szolgáltatásaink által nyújtott tartalmak letöltésére vagy ezek további használatára vonatkozik. A Felhasználó saját maga felelős a számítógépes rendszerén vagy további elektromos készülékei alkalmazása közben bekövetkezett esedékes károkért, amelyekkel a Felhasználó adatveszteségeket vagy egyéb károkat, beleértve harmadik személyek kárát is, okozza.

8.2 A Szolgáltató egyetlen Felhasználónak és senki másnak sem garantálja, hogy az ajánlata a Felhasználó igényeinek megfelel és, hogy működés közben időnként nem léphetnek fel megszakítások, késések valamint, hogy teljesen biztonságos és hibátlan. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát az eredményekért, amelyek az ajánlat felhasználásából származnak, illetve az ajánlaton keresztül kapható információk helyességére és hitelességére vonatkozóan. A Szolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy az ajánlatban használt hardware-ek és szoftverek kifogástalanul működnek vagy, hogy az esetleges hardware és szoftver hibákat javítani fogja, és nem felel azokért a károkért, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak felhasználása vagy annak használhatatlansága során keletkeznek, beleértve az adatvesztést vagy adatmegrongálást. A Szolgáltató nem felel a kicserélési költségekért vagy bizonyos áruk vagy szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos költségekért, kapott üzenetekért vagy más üzletekért, valamint a Felhasználók által megadott információk vagy adatok módosulásáért, vagy amelyek bármilyen más módon jelennek meg a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosan.

8.3 A Szolgáltató ajánlata tartalmazhat más weboldalakra vagy más szolgáltatásokra való küldéseket (linkeket), beleértve tartalmakat is, amelyeket az ajánlataink felhasználói szolgáltatásaink keretén belül mentenek el a Szolgáltató által használt szerverekre. A Szolgáltató nem ellenőrzi, hogy milyen céllal vannak ezek a küldések létrehozva, nem tekinti a Szolgáltatóhoz tartozónak azokat a tartalmakat, amelyek kívülálló harmadik személyeknek ilyen ajánlatokon vagy forrásokon keresztül válnak elérhetővé és elutasít bármilyen felelősség- vagy garanciavállalást.


9. Kártérítési felelősség és ennek korlátozása
9.1 A Szolgáltató elleni kártérítési igények a jogcímtől függetlenül ki vannak zárva, kivéve ha a Szolgáltató törvényes képviselői vagy kisegítő asszisztensei szándékosan vagy felületesen elővigyázatlanul cselekedtek. A Szolgáltató a csekély elővigyázatlanságokért csak akkor vállal felelősséget, ha a Szolgáltató, annak törvényes képviselői vagy vezető beosztásban levő alkalmazottjai, illetve kisegítő asszisztensei lényeges, szerződésbe belefoglalt kötelezettségeket sértettek meg.

9.2 Az előbbi kártérítési felelősség korlátozása nem vonatkozik kártérítési igényekre abban az esetben, ha ezek életvesztésből, testi sérülésből, egészségügyi problémából vagy minőségi garancia vállalásából, illetve a Szolgáltató által rosszhiszeműen elhallgatott hiányokból származnak.

9.3 Amennyiben a Szolgáltatóra az 1. pont alapján csekély elővigyázatlanságért kártérítési felelősség lett kiróva, a kártérítési igény a szerződésben fellelhető, meghatározott kárra korlátozódik.

9.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ellen emelt kártérítési követelések az igénylésük után 12 hónappal elévülnek, kivéve ha egy nem engedélyezett vagy szándékos cselekedetre alapulnak.

9.5 Amennyiben a Szolgáltató kártérítésre vonatkozó felelőssége ki van zárva, ez a Szolgáltatóval együttműködő cégekre is vonatkozik, valamint a Szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói, munkatársai, helyettesítői és kisegítő asszisztensei és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek és ezek alkalmazottainak és közreműködőinek személyes kártérítési felelősségére is.


10. Kártérítési felelősség alól való mentesítés
A Felhasználó kijelenti, hogy nem lesznek követelései a Szolgáltatóval, a Szolgáltatóval együttműködő cégekkel, valamint a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek alkalmazottaival, munkavállalóival, munkatársaival, helyettesítőivel, üzlettársaival és kisegítő asszisztenseivel szemben, bármilyen természetű követelésekről és igényekről is legyen szó, és egyetért, hogy az első igényléstől számítva mentesíti és kártalannak nyilvánítja őket, amelyeket harmadik személyek olyan tartalmak végett emelnek, amelyeket a Felhasználó jogellenesen, közzétesz és/vagy továbbít, valamint amelyeket a Felhasználó ajánlatunk használatával vagy a jelen Felhasználási feltételek és szabályok megszegésével vagy harmadik személyek jogai megszegésével tesz. Mindezen kötelezettségvállalás kiterjed az ennek megfelelő ügyvédi és bírósági és egyéb érdekérvényesítési költségeket is.


11. A szerzői jogok védelme és a licencia mértéke
11.1 A Szolgáltató a kifejezetten átengedett jogokon túl minden jogot a maga számára tart fenn. Felhasználó tudomásul veszi, hogy videók tulajdonjoga tekintetében jogátruházás nem jön létre. A Felhasználónak tilos a Szolgáltató a videókat a megengedett kereteken túl használni, videókat másolni, módosítani, megrongálni, róluk átdolgozást létrehozni és a kódot kideríteni, semmilyen videót eladni, átadni, erre vonatkozó allicenszeket kiadni vagy bármilyen más a videóra vonatkozó jogokat továbbítani vagy jogokról bármit is állítani.

11.2 Szóbeli megállapodások nem érvényesek. A szerződés feltételeinek a megváltoztatására írásbeliségre van szükség (nem feltétlenül szükséges hozzá a Felhasználó aláírása). Ez érvényes ennek a szövegzáradéknak az érvénytelenítésére vagy változtatására is.

11.3 Amennyiben egyes szerződési megállapodások teljesen vagy részben hatálytalanok vagy azzá válnak, a szerződés többi része hatályos marad. Egy ilyen hatálytalanság esetén a szerződő felek a hatálytalan szabályzathoz pénzügyileg viszonylag hasonló jogilag érvényes helyettesítő szabályzathoz tartják magukat. Ugyanez érvényes a szabályzatban bekövetkezett hiányosság esetén is.


12. A szerződés időtartama, megszűnése
A szerződés határozatlan időre szól.

A szerződés megszűnik
- a teljesítéssel,
- a felek általi közös megegyezéssel,
- rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal.

Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben vagy e-mailben kell a másik félnek megküldeni.

Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra és a Szolgáltató kárait megtéríteni.

A rendszerben rögzített hirdetésnek Felhasználó által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Felhasználó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, illetve igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor megállapítja hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Felhasználó egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha a Felhasználó jelentősen megsérti a fenti ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá ha:

a. a Felhasználó nem megfelelően kezeli az a Szolgáltatás során szerzett adatokat,

b. a Felhasználó megszegi a kapcsolatfelvétel szabályait,

c. a Felhasználó a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a szolgáltatások használatát harmadik személynek,

d. a Felhasználó az ÁSZF-be, vagy a jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít.


13. Panaszkezelés
Szolgáltató mindig etikusan, törvényesen, Felhasználó érdekeit szem előtt tartva jár el. Az ennek ellenére mégis fellépő problémákat, panaszokat Felhasználó írásban, emailben, telefonon jelezheti:

Levelezési cím: Visionray Bt., 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
E-mail: uh.maylofnatoediv@ofni
Telefon: 0670-280-3003 (nem emelt díjas)


14. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Felhasználó megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja Szolgáltatóhoz. Felhasználó megrendelése akkor lép életbe, ha a megrendelését Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. A videotanfolyam.hu üzemeltetője, vagyis a Visionray Bt. és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!


15. Termékkínálat
A videotanfolyam.hu webáruházban oktató videókat találsz, különböző témakörökben.

A videókat kétféle formában vásárolhatod meg, ami lehet DVD vagy online megnézhető videó. Egyes videókat csak DVD, egyes videókat DVD és online, míg másokat csak online formában vásárolhatod és nézheted meg (ezt minden videónál jelezzük).

A DVD esetében különösebb magyarázat nem szükséges, a videók DVD-n vannak, a Posta, vagy a DPD szállítja. Lejátszásukhoz az eredeti DVD, DVD lejátszó és számítógép szükséges.

Az online megnézhető videók esetében természetesen nincs DVD, hanem a weboldalunkon (videotanfolyam.hu) nézheted meg a videókat, bejelentkezés után, vagyis ingyenes regisztráció szükséges a vásárlás után. A megvásárolt online videók korlátlan ideig megnézhetőek weboldalunkon.

Az online videók megnézéséhez telepített Flash lejátszó (ingyenes), valamint állandó internetkapcsolat szükséges, illetve 1024x768-as, valamint nagyobb felbontású videók lejátszására képes számítógép. Weboldalunkon számos ingyen letölthető videóval ellenőrizheted, hogy a számítógéped képes-e a videók lejátszására.

Csak online videó(k) vásárlása esetén természetesen nincs szállítási költség, valamint ez esetben elektronikus számla kerül kiállításra és fizetni utánvéttel értelemszerűen nem tudsz (hiszen nem kerül postázásra semmi).

DVD-n megnézhető és online videók együttes vásárlása esetén természetesen fizethetsz utánvéttel is, hiszen ez esetben a DVD-ket postázzuk.

DVD és online videók utánvéttel történő együttes rendelése esetén az online videók az utánvételi összeg beérkezésekor válnak megnézhetővé. Kérjük vedd figyelembe, hogy az utánvételi összegeket a Posta hetente egyszer, pénteken továbbítja részünkre.

2016-tól a videotanfolyam.hu weboldalon nem csak a Visionray Bt. saját oktató videóit vásárolhatod meg, hanem a partnerei oktató anyagait és oktató videóit. A szállításért, garanciáért és egyebekért a partnerek felelnek, amelyhez Visionray Bt. csak egy közvetítő felületet ad a videotanfolyam.hu weboldalon. Ezt a megrendeléssel elfogadod. Minden oktató anyagnál és videónál feltüntetésre kerül az eladó, így pontosan azonosítható, hogy mely oktató anyagok és videók rendelését teljesítik a partnerek, illetve ezt a megrendelés során is egyértelműen láthatod.


16. A videók rendszerigénye
DVD esetén a videók lejátszásához Windows, Linux, vagy Mac OS X szükséges, azonban nem minden DVD-nk használható mindegyik rendszeren. Minden videónál feltüntetjük, hogy milyen operációs rendszer szükséges a lejátszáshoz, amelyik több rendszeren is lejátszható, ott mindegyiket jelezzük. A lejátszáshoz szükséges számítógép tekintetében kijelenthető, hogy bármely modern számítógép megfelelő, amely le tud játszani egy 1024x768, vagy 1440x900-as felbontású videót. Vásárlás előtt ellenőrizheted ezt az ingyen letölthető oktató videóinkkal.

Az online, vagyis weboldalunkon megnézhető videóink minden olyan operációs rendszeren lejátszhatóak, amelyhez elérhető a Flash lejátszó. Ezen rendszerek közé tartozik a Windows, Linux, Mac OS X.


17. A megrendelés folyamata
A megrendeléshez regisztrálni nem szükséges.

Az áruházban található termékek között valamely bal oldalon található ("Oktató videó kategóriák") kategóriát választva böngészhetsz. Az egyes kategóriákban megtekintheted a termékek leírását, árát, tulajdonságait és egyebeket. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheted (egyes esetekben kiválaszthatod, hogy DVD vagy online formában szeretnéd megvásárolni az adott videót). Ez esetben vagy a kosár oldalra kerülsz azonnal, vagy a weboldal jobb oldalán jelennek meg a kosárban lévő termékek.

Lehetőség van keresésre is. Keresés esetén, ha valamely termék megfelel a keresési feltételnek, akkor a rendszer megjeleníti és a termék nevére kattintva megtekintheted a termék leírását, árát, tulajdonságait és egyebeket.

A kosár tartalmát a jobb oldali "Kosár" feliratú dobozban lévő "megrendelem" kattintva tekintheted meg. Itt módosíthatod azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kívánsz megrendelni, illetve törölheted az adott terméket, vagy más termékeket tehetsz bele. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha meg szeretnéd rendelni, akkor kattints a "tovább a következő lépésre" gombra.

A következő oldalon a szállítási adatok megadására, illetve a szállítás módjának kiválasztására van lehetőséged, valamint megadhatsz eltérő számlázási címet is. Az adatok megadása után kattints a kattints a "tovább a következő lépésre" gombra.

A következő oldalon egy összesítést látsz a megrendelésre kerülő termékekről, illetve a szállítási adatokról, valamint a szállítás módjáról. Itt lehetőséged nyílik az adatok módosítására is, a "módosítás" linkekre kattintva.

Ha a megadott adatokat helyesnek találod, akkor a "megrendelés elküldése" gombra kattintva elküldheted a megrendelésed.

A leadott megrendelésről emailben automatikusan visszaigazolást küldünk 48 órán belül, ha nem megfelelő valamely adat, vagy a megrendelésedet le szeretnéd mondani, akkor egy válasz emailben, vagy telefonon (a 0670-280-3003 számon) megteheted. Amennyiben ez nem történik meg, úgy mentesülsz az ajánlati kötöttséged alól.

Kérjük vedd figyelembe, hogy külföldi megrendelés esetén csak magánszemélyek megrendeléseit tudjuk fogadni!

18. Az elállás joga
Megrendelésed során élhetsz a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal, vagyis 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül a vásárlástól elállni.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha elállási jogoddal élni kívánsz, elállási szándékod tartalmazó nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni hozzánk postán, emailben, vagy online kitölthető űrlapon keresztül.

Postai címünk: Visionray Bt., 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
Email címünk: uh.maylofnatoediv@ofni
Online űrlap: kattints ide

Ebből a célból felhasználhatod az elállási nyilatkozat-mintát is, kattints ide!

Határidőben gyakorlod elállási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási nyilatkozatod. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben elállsz a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége téged terhel. Kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.
Fentiek alapján az elállási jog az online, vagyis weboldalunkon megnézhető videók esetén csak addig illet meg, míg a videókhoz való hozzáférésed be nem állítottuk. Ezt követően az elállási jogod már nem gyakorolhatod, vagyis a hozzáférésed beállításával nyilatkozol annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíted a 20. § szerinti jogod. DVD-n lévő videók esetén a DVD tokot lezáró címke eltávolításáig megillet az elállási jog, utána már nem.


19. Adatvédelmi elveink

A videotanfolyam.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Bevezetés

A Visionray Bt. (székhelye: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.), a továbbiakban Szolgáltató, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A http://videotanfolyam.hu címen megtalálható portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://videotanfolyam.hu/adatvedelmi_elveink címen.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Szolgáltató bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Definíciók

 1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Alapelvek a Szolgáltató adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során a Szolgáltató rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja és a Szolgáltató ezt követően 10 évig megőrzi.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A http://videotanfolyam.hu honlap html kódja a Szolgáltatól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: http://www.google.com/analytics

Adatbázis

A http://videotanfolyam.hu szolgáltatásai adatok megadásához kötöttek. Adatok megadása nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség.

A szolgáltató a felhasználói adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és az eladók esetében a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet.

A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a portálról, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, html vagy szöveges formátumban. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. A regisztráció visszavonásával a Szolgáltató deaktiválja a regisztrációt, de a regisztráció során megadott adatokat megőrzi, jelen szabályzat szerint. A weboldalon a regisztrált felhasználók számánál valaha regisztrált összes felhasználó kerül számításra. Ezen adatokat csak a Felhasználó külön írásbeli kérése alapján törli.

Az on-line értékesítéssel kapcsolatos adatkezelések

A szolgáltató rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként.

A sikertelen ügyletek adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli.
A sikeres ügyletek adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

Termékfigyelő, hírlevél és egyéb értesítések

A termékfigyelő funkció segítségével lehetőség van a megadott szempontok alapján, megadott időközönként értesítést kérni, a kritériumoknak megfelelő újonnan feltöltött termékekről.
A szolgáltató hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Visionray Bt.
Cím: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
Telefon: 0670-280-3003
E-mail: info@videotanfolyam.hu
Cégjegyzékszám: 19-06-501142
Adószám: 27237843-3-19
Képviselő: Máté István

Adattovábbítások

A Szolgáltató az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:

Adatkezelő neve: KOZESCHNIK Ügyvédi Iroda
Címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9. fszt. 2
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: követeléskezelés

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-66258/2013.

Copyright dr. Kulcsár Zoltán


20. Az ÁSZF közlése és hatálya

A jelen ÁSZF 2016.02.03. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban, az esetleges módosításokról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) hónappal hivatalos értesítést küld a Felhasználó részére. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldal Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) menüpontja alatt közzétételre kerül.